Home > Studying > Graduate > text

Master’s Supervisor List

Date:2017-12-28 | Source: | Author: | Page view:
 

Wang Shuo

Zhou Zhongkai

Liu Anjun

Li Xihong

Zhang Zesheng

Wang Yanping

Zhang Yan

Li Wenzhao

Liu Huiping

Hu Yunfeng

Zhang Min

Wang Changlu

Fang Guozhen

Wang Zhiwei

Wang Jianming

Chen Ye

Lv Xiaoling

Chen Mianhua

Wang Junping

Du Xinjun

Zhu Zhenyuan

Liu Changjin

Hu Aijun

Bai Xiaojia

Wang Shujun

Liu Yanhong

Yu Jinghua

Guo Honglian

Zhao Jiang

Zhou Qingli

Liu Jifeng

Li Changmo

Wang Lixia

Liu Xia

Wang Hao

Deng Qiliang

Fan Zhenchuan

Hou Lihua

Wang Wenhang

Sheng Wei

Liu Qingdai

Hu Xiangzheng

Wang Chunling

Liu Bing

Zheng Jie

Zhu Huaping

Liu Yaqing