About Us
Professors
Associate Professors
Lectures
College of Food Engineering and Biotechnology [2018-04-01]
Departments [2017-12-28]
CFEB Leaders [2017-12-28]
Chen, Ye [2017-12-29]
Du, Xinjun [2017-12-29]
Fan, Zhenchuan [2018-01-12]
Fang, Guozhen [2018-03-15]
Guo, Qingbin [2017-12-29]
Hou, Lihua [2018-03-13]
Liu, Huiping [2018-01-12]
Liu, Jifeng [2018-01-12]
Bai, Xiaojia [2018-03-13]
Cao, Ruge [2018-03-13]
Cheng, Dai [2018-03-13]
Guo, Honglian [2017-12-29]
Jiang, Yumei [2018-03-14]
Li, Fengjuan [2018-01-12]
Li, Jing [2018-03-14]
Li, Shuhong [2018-01-12]
Geng, Weitao [2018-03-15]
Li, Chao [2018-03-13]
Li, Hongbo [2018-01-12]
Li, Hongjuan [2018-01-12]
Li, Ping [2018-01-12]
Li, Zhenjing [2018-01-12]
Liu, Huanhuan [2018-01-12]
Lu, Laifeng [2018-03-13]